top of page
Varför välja Erkesby Consulting

Varför välja erkesby?

Detta är en viktig fråga att ställa sig, både för dig som kund eller samarbetspartner men även för mig som ägare av bolaget.

Vår önskan är att du skall känna dig trygg med ditt val, framför allt efter att konsultperioden är slut. Du gjorde rätt val!

Vi vill att vår leverans är så bra att ni och er kund inget hellre vill än att förlänga avtalstiden med oss.
 

Detta tror vi att vi åstadkommer genom ha ett högt engagemang, vara flexibla, lyssna, samarbeta på många olika nivåer och genom två av de kanske viktigaste nycklarna, tron på människan och framtiden.

Lägger vi ihop dessa "leveransegenskaper" och kopplar detta till den breda kompetens vi har så är vi en riktigt bra leverantör för er!

04.

25 år av erfarenheter

Nordisk avdelningschef

Uppdrag: 
Utveckla koncerns:

Contract Management

Service Management

Change Management

Problem Management

On-boarding 
Nöjdkundanalys

Head Of Operation

Uppdrag:

Uppbyggnad av företags:
Konsultverksamhet
Projektledning
Servicedesk

Contract Management

Service Management
Processer och rutiner - ITIL
Från minus till plusresultat

Contract-| Service-| 

Projekt Management

Uppdrag:

Förvaltning av företags största kunder
Projektledning
Avtals optimering
Kundanalys
Driftmöten
Skapade NKI-analyser

Implementering av nya funktioner och tjänster

Ledningsgrupper

Uppdrag:

Operativa Divisionsresultat
SLA uppföljningar
Förbättringsåtgärder
Kundanalyser
Utveckling

"Brygga" mellan Marknad och Operation

Nöjdkund analys

Uppdrag:
Digitalisera NKI mätningar

Identifiera kundförbättringsområden

Process och rutinbeskrivningar

bottom of page