top of page

Power rapport

Power rapport är den operativa analysen som på ett positivt sätt kan förbättra och förändra era kundrelationer.

Innan du läser vidare så ställ dig två frågor.
- Vill vi ha nöjdare kunder?

- Vet jag verkligen vad kunderna tycker om HELA vår leverans och oss som leverantör?
Har du svarat Ja på första frågan, läs vidare.
Har du svarat Nej på andra frågan, läs vidare

Har du svarat Ja på andra frågan, grattis! 

Power rapporten är framtagen av den enkla anledningen att 

att vi brinner för nöjda kunder och vill att de skall bli lyssnade på och stanna länge hos leverantören.

Till detta så vill vi inte att leverantörer skall förlora kunder pga att man inte riktigt vet hur leveransen ser ut, ur ett kundperspektiv eller hur kunderna tycker att samarbetet fungerar.

Det vi gör med Power rapporten är att vi skräddarsyr frågeställningarna för att anpassa dem till era kunder och HELA er leverans till kund.

Underlag mailas till kunderna vilkas svar vi sammanställer och ger er rekommendationer på.

Väljer ni någon av tjänsterna Medium eller Large så följer och återrapporterar vi även avvikelser mot tidigare mätperiod.

Om ni vill lyfta ert kundfokus, få nöjdare kunder och ta er leverans till en ny nivå, då är Power rapport för er!

bottom of page