top of page
Contract Management | Service Management | Projekt Management

Som Contract-, Service- eller Project Manager erbjuder vi tjänster med stort kundfokus, genomförande precision kopplat till avtalsförvaltning.

 

Inte sällan går dessa tre roller i varandra. 
Bakomliggande faktorer beror bl a på organisations struktur, -kultur, -historik och var man vill befinna sig i framtiden. Projektledarrollen är den roll som skiljer sig lite mer åt än de andra två.

 

Det finns gemensamma grunder för alla tre rollerna.
Det finns i grunden ett avtal (helst ;) ), en viktig kund, minst två organisationer, något som skall levereras (tjänst/produkt), mottagare, användare, eftermarknad, drift, uppföljning av avtal och fakturering.
Och åter igen den viktiga kunden!

erkesby har mer än tio års erfarenhet inom rollerna Contract-, Service- och Project Management.

Kunderna har varit stora offentliga förvaltningar / myndigheter och stora koncerner inom den privata sektorn.

Dela gärna dina utmaningar med oss så ser vi på en bra lösning för er!

bottom of page